MENU

Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.  


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016