MENU


Časť obce Názov ulice PSČ Poznámka
Dubnica nad Váhom 1841
Prejta 1841
Dubnica nad Váhom A. Kmeťa 1841
Dubnica nad Váhom Agátová 1841
Dubnica nad Váhom Bernolákova 1841
Dubnica nad Váhom Bottova 1841
Dubnica nad Váhom Bratislavská 0
Dubnica nad Váhom Bratislavská 1841
Dubnica nad Váhom Brezová 1841
Dubnica nad Váhom Cédrová 1841
Dubnica nad Váhom Centrum I. 1841
Dubnica nad Váhom Centrum II. 1841
Dubnica nad Váhom Chalúpkova 1841
Dubnica nad Váhom Cintorínska 1841
Dubnica nad Váhom ČSA 1841
Prejta Družstevná 1841
Dubnica nad Váhom Dubová 1841
Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 1841
Dubnica nad Váhom Elektrárenská 1841
Dubnica nad Váhom Fándlyho 1841
Dubnica nad Váhom Gagarinova 1841
Dubnica nad Váhom Hájová 1841
Dubnica nad Váhom Hasičská 1841
Dubnica nad Váhom Hviezdoslavova 1841
Dubnica nad Váhom J.B.Magina 1841
Dubnica nad Váhom J.Kalinčiaka 1841
Dubnica nad Váhom J.Matušku 1841
Dubnica nad Váhom Janka Kráľa 1841
Dubnica nad Váhom Jesenského 1841
Dubnica nad Váhom Jilemnického 1841
Dubnica nad Váhom K Váhu 1841
Dubnica nad Váhom Kollárova 1841
Dubnica nad Váhom Kpt.Nálepku 1841
Dubnica nad Váhom Kraskova 1841
Dubnica nad Váhom Kukučínova 1841
Dubnica nad Váhom Kuzmányho 1841
Dubnica nad Váhom Kvášovec 1841
Dubnica nad Váhom Kvášovecká 1841
Dubnica nad Váhom Lieskovec 1841
Prejta Lieskovec 1841
Dubnica nad Váhom Lieskovská 1841
Prejta Lieskovská. 1841
Dubnica nad Váhom M.R.Štefánika 1841
Dubnica nad Váhom Mladých budovateľov 1841
Dubnica nad Váhom Moyzesova 1841
Dubnica nad Váhom Murgašova 1841
Dubnica nad Váhom Nad kostolom 1841
Dubnica nad Váhom Nad Zábrehom 1841
Dubnica nad Váhom Nad Zábrehom I. 1841
Dubnica nad Váhom Nad Zábrehom II. 1841
Dubnica nad Váhom Nádražná 1841
Dubnica nad Váhom Nám. Matice slovenskej 1841
Dubnica nad Váhom Námestie sv.Jakuba 1841
Dubnica nad Váhom Nerudova 1841
Dubnica nad Váhom Obchodná 1841
Dubnica nad Váhom Obrancov mieru 1841
Dubnica nad Váhom Okružná 1841
Dubnica nad Váhom Otrokovická 1841
Dubnica nad Váhom Palackého 1841
Dubnica nad Váhom Palárikova 1841
Dubnica nad Váhom Partizánska 1841
Dubnica nad Váhom Pionierska 1841
Dubnica nad Váhom Pod hájom 1841
Dubnica nad Váhom Pod kaštieľom 1841
Dubnica nad Váhom Podjavorinskej 1841
Prejta Prejtská 1841
Dubnica nad Váhom Priemyselná 1841
Dubnica nad Váhom Sládkovičova 1841
Dubnica nad Váhom Slnečná 1841
Dubnica nad Váhom SNP 1841
Dubnica nad Váhom Strojárov 1841
Dubnica nad Váhom Stromová 1841
Dubnica nad Váhom Šafárikova 1841
Dubnica nad Váhom Školská 1841
Dubnica nad Váhom Športovcov 1841
Dubnica nad Váhom Štúrova 1841
Dubnica nad Váhom Tajovského 1841
Dubnica nad Váhom Továrenská 1841
Dubnica nad Váhom Vácka 1841
Dubnica nad Váhom Vajanského 1841
Dubnica nad Váhom Vansovej 1841