MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 112 451,75 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 1 946 936,65 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 217 723,36 €
Daň za psa 20 962,11 €
Daň za ubytovanie 6 844,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 12 516,80 €