MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 5 296,01 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 84 493,90 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 24 090,37 €
Daň za psa 717,21 €
Daň za ubytovanie 3 119,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 9 021,80 €