MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 10 811,25 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 165 619,69 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 3 551,97 €
Daň za psa 741,11 €
Daň za predajné automaty 66,66 €
Daň za ubytovanie 7 310,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 2 881,00 €