MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 5 949,52 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 54 682,94 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 12 125,39 €
Daň za psa 459,77 €
Daň za predajné automaty 200,00 €
Daň za ubytovanie 6 067,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 2 425,50 €