MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 3 145,27 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 24 675,78 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 22 588,77 €
Daň za psa 185,00 €
Daň za ubytovanie 658,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 8 996,80 €