MENU
Plán
Daň z nehnuteľnosti - pozemky 3 696,64 €
Daň z nehnuteľnosti - stavby 143 345,85 €
Daň z nehnuteľnosti - byty 5 965,77 €
Daň za psa 1 151,25 €
Daň za predajné automaty 25,00 €
Daň za ubytovanie 31 105,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 5 289,50 €