MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 8 924 407,00 € 6 253 634,99 €
Kapitálové výdavky 4 647 688,00 € 3 116 854,90 €
Finančné výdavky 608 200,00 € 583 848,00 €