MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 342 268,00 € 6 751 392,29 €
Kapitálové výdavky 7 120 429,00 € 2 368 746,92 €
Finančné výdavky 363 212,00 € 514 019,57 €