MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 7 856 174,00 € 4 480 813,32 €
Kapitálové výdavky 4 344 628,00 € 795 107,43 €
Finančné výdavky 1 724 868,00 € 371 498,00 €