MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 367 748,00 € 3 729 848,17 €
Kapitálové výdavky 10 993 580,00 € 1 972 663,50 €
Finančné výdavky 232 816,00 € 180 889,03 €