MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 7 856 174,00 € 2 351 020,99 €
Kapitálové výdavky 4 344 628,00 € 143 857,29 €
Finančné výdavky 1 724 868,00 € 194 600,00 €