MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 367 748,00 € 8 455 293,24 €
Kapitálové výdavky 10 993 580,00 € 6 798 328,21 €
Finančné výdavky 232 816,00 € 499 775,09 €