MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 7 856 174,00 € 3 522 195,10 €
Kapitálové výdavky 4 344 628,00 € 212 710,83 €
Finančné výdavky 1 724 868,00 € 291 900,00 €