MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 736 462,00 € 5 257 870,79 €
Kapitálové výdavky 10 120 119,00 € 3 074 903,45 €
Finančné výdavky 395 616,00 € 282 759,89 €