MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 8 924 407,00 € 4 962 189,31 €
Kapitálové výdavky 4 647 688,00 € 1 356 095,54 €
Finančné výdavky 608 200,00 € 486 548,00 €