MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 342 742,00 € 196 419,30 €
Kapitálové výdavky 7 120 429,00 € 0,00 €
Finančné výdavky 363 213,00 € 12 000,00 €