MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 367 748,00 € 243 142,65 €
Kapitálové výdavky 10 993 580,00 € 0,00 €
Finančné výdavky 232 816,00 € 0,00 €