MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 890 931,98 € 6 426 038,33 €
Kapitálové výdavky 9 741 529,00 € 1 651 506,25 €
Finančné výdavky 232 950,00 € 489 542,96 €