MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 890 931,98 € 3 211 894,38 €
Kapitálové výdavky 9 741 529,00 € 929 829,80 €
Finančné výdavky 232 950,00 € 345 980,26 €