MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 736 462,00 € 4 195 004,70 €
Kapitálové výdavky 10 120 119,00 € 2 931 381,07 €
Finančné výdavky 395 616,00 € 219 628,39 €