MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 7 856 174,00 € 5 671 413,15 €
Kapitálové výdavky 4 344 628,00 € 819 473,48 €
Finančné výdavky 1 724 868,00 € 428 385,00 €