MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 342 268,00 € 6 123 235,59 €
Kapitálové výdavky 7 120 429,00 € 1 972 766,77 €
Finančné výdavky 363 212,00 € 490 226,57 €