MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 7 856 174,00 € 6 487 033,70 €
Kapitálové výdavky 4 344 628,00 € 877 302,78 €
Finančné výdavky 1 724 868,00 € 543 744,72 €