MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 8 924 407,00 € 4 048 739,59 €
Kapitálové výdavky 4 647 688,00 € 596 196,64 €
Finančné výdavky 608 200,00 € 358 300,00 €