MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 8 924 407,00 € 2 673 627,29 €
Kapitálové výdavky 4 647 688,00 € 186 361,08 €
Finančné výdavky 608 200,00 € 249 948,00 €