MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 367 748,00 € 6 634 889,76 €
Kapitálové výdavky 10 993 580,00 € 5 350 824,47 €
Finančné výdavky 232 816,00 € 393 067,65 €