MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 736 462,00 € 1 496 154,51 €
Kapitálové výdavky 10 120 119,00 € 354 047,94 €
Finančné výdavky 395 616,00 € 73 238,44 €