MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 9 342 742,00 € 854 155,20 €
Kapitálové výdavky 7 120 429,00 € 841 372,75 €
Finančné výdavky 363 212,00 € 121 896,00 €