MENU
Plán Čerpanie
Bežné výdavky 11 736 462,00 € 3 799 319,16 €
Kapitálové výdavky 10 120 119,00 € 1 482 532,73 €
Finančné výdavky 395 616,00 € 190 297,75 €