MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 197 631,64 € 2 093 736,94 €
Služby občanom 449 521,00 € 251 478,99 €
Bezpečnosť 740 432,00 € 306 382,50 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 595 372,03 € 248 948,61 €
Životné prostredie 3 098 488,00 € 1 010 607,14 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 10 606 964,00 € 2 521 154,64 €
Školstvo 1 177 002,32 € 340 807,80 €