MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 4 298 821,00 € 2 498 601,03 €
Služby občanom 564 247,00 € 417 126,02 €
Bezpečnosť 560 718,00 € 478 809,83 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 463 628,00 € 383 577,17 €
Životné prostredie 1 605 522,00 € 1 246 927,63 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 054 592,00 € 2 417 353,73 €
Školstvo 378 142,00 € 465 685,79 €