MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 246 817,00 € 1 214 142,54 €
Služby občanom 546 807,00 € 153 426,39 €
Bezpečnosť 763 835,00 € 199 395,72 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 569 854,00 € 140 868,99 €
Životné prostredie 2 283 988,00 € 406 941,98 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 353 709,00 € 837 594,98 €
Školstvo 415 285,00 € 158 474,47 €