MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 118 293,00 € 2 977 916,01 €
Služby občanom 450 010,00 € 308 521,76 €
Bezpečnosť 747 976,00 € 577 889,84 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 561 269,00 € 316 412,28 €
Životné prostredie 2 452 688,00 € 1 700 787,23 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 8 297 222,00 € 3 385 277,61 €
Školstvo 1 198 451,00 € 367 354,05 €