MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 829 949,00 € 1 473 378,39 €
Služby občanom 545 997,00 € 351 177,34 €
Bezpečnosť 754 317,00 € 240 819,07 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 646 850,00 € 183 187,14 €
Životné prostredie 3 084 598,00 € 657 569,65 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 12 270 307,00 € 2 353 133,11 €
Školstvo 1 120 179,00 € 212 884,94 €