MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 118 293,00 € 1 598 019,38 €
Služby občanom 450 010,00 € 164 717,08 €
Bezpečnosť 747 976,00 € 295 990,06 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 561 269,00 € 97 409,15 €
Životné prostredie 2 452 688,00 € 630 942,23 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 8 297 222,00 € 1 650 257,08 €
Školstvo 1 198 451,00 € 208 621,41 €