MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 118 293,00 € 2 554 272,40 €
Služby občanom 450 010,00 € 236 830,26 €
Bezpečnosť 747 976,00 € 453 746,93 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 561 269,00 € 252 060,97 €
Životné prostredie 2 452 688,00 € 1 154 141,47 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 8 297 222,00 € 2 346 352,28 €
Školstvo 1 198 451,00 € 338 992,54 €