MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 197 631,64 € 3 133 272,21 €
Služby občanom 449 521,00 € 417 729,52 €
Bezpečnosť 740 432,00 € 519 910,85 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 595 372,03 € 456 903,29 €
Životné prostredie 3 098 488,00 € 1 751 053,34 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 10 606 964,00 € 6 445 656,63 €
Školstvo 1 177 002,32 € 595 213,07 €