MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 686 069,46 € 684 888,27 €
Služby občanom 517 277,59 € 135 189,23 €
Bezpečnosť 761 434,81 € 136 775,61 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 644 311,15 € 92 322,89 €
Životné prostredie 3 105 338,00 € 337 995,58 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 12 805 532,00 € 681 488,71 €
Školstvo 1 074 180,99 € 125 367,43 €