MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 829 949,00 € 477 751,16 €
Služby občanom 545 997,00 € 158 632,99 €
Bezpečnosť 754 317,00 € 98 538,13 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 646 850,00 € 72 248,51 €
Životné prostredie 3 084 598,00 € 242 574,74 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 12 270 307,00 € 736 449,86 €
Školstvo 1 120 179,00 € 137 245,50 €