MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 197 631,64 € 1 501 027,22 €
Služby občanom 449 521,00 € 145 990,30 €
Bezpečnosť 740 432,00 € 191 487,51 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 595 372,03 € 131 768,82 €
Životné prostredie 3 098 488,00 € 646 414,49 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 10 606 964,00 € 1 730 962,13 €
Školstvo 1 177 002,32 € 140 053,97 €