MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 4 298 821,00 € 997 496,51 €
Služby občanom 564 247,00 € 248 818,09 €
Bezpečnosť 560 718,00 € 171 134,49 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 463 628,00 € 132 324,32 €
Životné prostredie 1 605 522,00 € 326 656,74 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 054 592,00 € 713 620,25 €
Školstvo 378 142,00 € 99 337,88 €