MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 686 069,46 € 2 461 116,97 €
Služby občanom 517 277,59 € 476 576,54 €
Bezpečnosť 761 434,81 € 456 380,92 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 644 311,15 € 429 569,52 €
Životné prostredie 3 105 338,00 € 1 249 635,70 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 12 805 532,00 € 6 941 514,91 €
Školstvo 1 074 180,99 € 363 987,32 €