MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 686 069,46 € 3 078 335,60 €
Služby občanom 517 277,59 € 668 910,23 €
Bezpečnosť 761 434,81 € 591 984,85 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 644 311,15 € 561 389,21 €
Životné prostredie 3 105 338,00 € 1 753 062,75 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 12 805 532,00 € 8 611 353,37 €
Školstvo 1 074 180,99 € 488 360,53 €