MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 4 298 821,00 € 1 789 995,31 €
Služby občanom 564 247,00 € 336 756,51 €
Bezpečnosť 560 718,00 € 307 499,83 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 463 628,00 € 233 451,81 €
Životné prostredie 1 605 522,00 € 695 188,96 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 054 592,00 € 1 893 491,54 €
Školstvo 378 142,00 € 391 034,79 €