MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 4 298 821,00 € 2 177 956,98 €
Služby občanom 564 247,00 € 391 665,58 €
Bezpečnosť 560 718,00 € 434 736,16 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 463 628,00 € 342 119,17 €
Životné prostredie 1 605 522,00 € 968 921,69 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 054 592,00 € 2 185 287,12 €
Školstvo 378 142,00 € 418 584,93 €