MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 246 817,00 € 1 719 852,14 €
Služby občanom 546 807,00 € 213 681,52 €
Bezpečnosť 763 835,00 € 314 755,52 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 569 854,00 € 173 286,09 €
Životné prostredie 2 283 988,00 € 766 505,70 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 353 709,00 € 1 623 364,78 €
Školstvo 415 285,00 € 191 790,48 €