MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 118 294,00 € 138 539,46 €
Služby občanom 450 010,00 € 25 601,41 €
Bezpečnosť 747 976,00 € 32 342,09 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 561 269,00 € 10 091,70 €
Životné prostredie 2 452 688,00 € 184,76 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 8 297 222,00 € 0,00 €
Školstvo 1 198 925,00 € 1 659,88 €