MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 118 293,00 € 2 774 112,58 €
Služby občanom 450 010,00 € 278 297,86 €
Bezpečnosť 747 976,00 € 493 902,33 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 561 269,00 € 288 290,45 €
Životné prostredie 2 452 688,00 € 1 486 132,01 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 8 297 222,00 € 2 865 860,94 €
Školstvo 1 198 451,00 € 399 632,76 €