MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 3 246 817,00 € 2 597 411,36 €
Služby občanom 546 807,00 € 315 069,32 €
Bezpečnosť 763 835,00 € 518 654,37 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 569 854,00 € 287 901,78 €
Životné prostredie 2 283 988,00 € 1 378 189,24 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 353 709,00 € 4 516 493,46 €
Školstvo 415 285,00 € 340 618,36 €