MENU
Plán Čerpanie
Plánovanie, manažment,kontrola 4 298 821,00 € 1 447 592,70 €
Služby občanom 564 247,00 € 289 259,59 €
Bezpečnosť 560 718,00 € 235 606,24 €
Kultúra a kultúrne dedičstvo 463 628,00 € 182 868,91 €
Životné prostredie 1 605 522,00 € 572 991,65 €
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj 6 054 592,00 € 1 084 316,80 €
Školstvo 378 142,00 € 214 170,04 €