MENU

POPIS

Mesto Dubnica nad Váhom poskytuje v rámci tejto informačnej služby možnosť získať prístup  do privátnej sekcie portálu (esluzby.dubnica.eu), kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • informácie stave saldokonta daňovníka
  • informácie o preplatkoch a nedoplatkoch daňovníka
  • registratúrnych záznamoch daňovníka

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016