MENU

POPIS

Slúži na zaslanie žiadosti pomocou, ktorej je možné odhlásiť sa z privátnej sekcie portálu esluzby.dubnica.eu

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016