MENU

Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.  


Dátum zverejnenia: 11. 3. 2024

Dátum platnosti od: 11. 3. 2024