MENU

POPIS

Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce PRÍLOHY: k hlavnému podaniu.

Potrebné je vyplniť elektronický formulár, elektronicky ho podpísať, prípadne priložiť PRÍLOHY: a celé podanie elektronicky odoslať.

 

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 11. 3. 2024

Dátum platnosti od: 11. 3. 2024