MENU

POPIS

Podnikateľ oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu.

LEGISLATÍVA

  • VZN č. 6/2011, 5/2014

PRÍLOHY

  • Ohlásenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb

POZNÁMKA

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb