MENU


Služba slúži na splnenie si oznamovacej povinnosti podnikateľa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba je zameraná na realizáciu základného práva obyvateľa obce a ďalších osôb na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii prostredníctvom elektronického prostredia. Predmetom je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Služba slúži na splnenie si oznamovacej povinnosti podnikateľa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre oznámenie zrušenia prevádzkovej jednotky.

Otvoriť detail

Oblasti služieb:

Ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Služba umožňuje požiadať o vydanie povolenia pre ambulantný predaj.

Otvoriť detail

Oblasti služieb: