MENU

POPIS:

Prevádzkovateľom siete verejného osvetlenia v meste je od roku 2004 spoločnosť ELTODO Osvetlenie, s.r.o., so sídlom Rampova 5, Košice.

V súlade s uzatvorenou zmluvou spoločnosť ELTODO Osvetlenie, s.r.o. zabezpečuje obnovu, prevádzku, opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta.

Poruchy zaznamenané na verejnom osvetlení môže občan nahlásiť priamo prevádzkovateľovi verejného osvetlenia, ktorý má na tento účel zriadený 24-hodinový dispečing.

Občan môže poruchu na verejnom osvetlení nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára cez UPVS, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 0800 175 660, alebo prostredníctvom internetu, a to na internetovej stránke prevádzkovateľa http://www.elvo.sk

Na dispečing je potrebné nahlásiť ulicu na ktorej sa stĺp verejného osvetlenia nachádza, jeho číslo a typ poruchy ktorú vykazuje.

 

POZNÁMKA:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hodín denne.


Dátum zverejnenia: 8. 9. 2016

Formulár

Oblasti služieb