MENU


Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty. Poplatník sa oznámením hlási k poplatkovej povinnosti, oznamuje vznik, zmeny alebo zánik.

Otvoriť detail

Oblasti služieb: